Politica de confidentialitate

Implica-te.org respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest site în vederea efectuării de donatii.
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private, administratorul site-ului Implica-te.org are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Administratorul site-ului Implica-te.org se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră prin intermediul site-ului asa cum prevăd dispoziţiile Legii 677/2001 cu modificările ulterioare privind protecţia datelor personale.
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:
• dreptul la informare (art.12)
• dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
• dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal (art.14);
• dreptul de opoziţie (art.15);
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
• dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).

Orice informaţie furnizată de dumneavoastră va fi considerată şi va reprezenta consimţământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de administratorul site-ului Implica-te.org în conformitate cu scopurile menţionate mai jos.
Dacă nu doriţi ca datele dumneavoastră să fie colectate vă rugăm să nu ni le furnizaţi.
Dacă doriţi ca datele dumneavoastră personale să fie actualizate sau scoase din baza de date, ne puteţi notifica oricând acest lucru, pe site-ul Implica-te.org.

Scopul colectării datelor

Atunci când ne furnizaţi datele cu caracter personal, Administratorul site-ului Implica-te.org le poate utiliza în următoarele scopuri declarate, dacă nu se specifica în alt fel:
• pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă pentru nevoile dumneavoastră;
• pentru a vă confirma donatiile facute în sistem on-line şi a vă furniza informaţii suplimentare cu privire la acestea;
• transmiterii de informatii despre campaniile existente;

Utilizarea cookie-urilor

Cookie-urile (terminologia include “Internet Cookie”, “browser cookie”, “HTTP cookie” sau pur și simplu “cookie” ) sunt fişiere sau informaţii care pot fi stocate pe calculatorul dumneavoastră sau pe dispozitive mobile, cu acces la Internet (smartphone sau tableta) atunci când accesaţi Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) şi nu poate accesa informaţiile de pe calculatorul/dispozitivul mobil al utilizatorului. Menţionăm că această tehnologie nu conţine programe software, viruşi sau spyware.
Utilizăm cookie-urile pentru a face Site-ul mai uşor de utilizat şi pentru a-l adapta mai bine, prin ofertele noastre, la interesele şi necesităţile dumneavoastră. Cookie-urile sunt utilizate şi pentru a mări viteza viitoarelor dumneavoastră activităţi şi experienţe pe site-ul nostru. Acestea se referă la preferinţele dvs. în materie de confidenţialitate online sau publicitate relevantă. De asemenea utilizăm cookie-uri pentru a compila statistici anonime, cumulate, care ne permit să înţelegem cum utilizează oamenii Site-ul şi pentru a ne ajuta să îmbunătăţim structura şi conţinutul lui, excluzând indentificarea personală a utilizatorului.

Cum pot să controlez sau să şterg cookie-urile?

Majoritatea browserelor de Internet sunt setate iniţial pentru a accepta automat cookie-uri. Puteţi modifica setările pentru a bloca cookie-urile sau pentru fi notificat în momentul când sunt trimise cookie-uri către calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil (smartphone, tabletă).
În cazul în care anulaţi cookie-urile pe care le utilizăm, nu veţi mai primi informaţii personalizate atunci când vizitaţi Site-ul Implica-te.org.
Dacă utilizaţi mai multe dispozitive pentru a vizualiza şi a accesa Site-ul (de ex. calculatorul, smartphone, tableta, etc) va trebui să vă asiguraţi că fiecare browser de pe fiecare dispozitiv este setat astfel încât să corespundă preferinţelor dumneavoastră de cookie.
Mai jos aveţi câteva link-uri, care vă explică cum puteţi schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în “opţiuni” sau în meniul de “preferinţe” al browserului. Pentru mai multe detalii puteţi folosi şi opţiunea “ajutor” a browserului dumneavoastră.
• Cookie settings în Internet Explorer
• Cookie settings în Firefox
• Cookie settings în Chrome
• Cookie settings în Safari